Angliavandenilių nuotėkio ir išsiliejimo pašalinimas

Žmonių veikla ar natūralūs procesai neišvengiamai kelia pavojų įvairių tipų netikėtiems teršalų patekimams į aplinką. Tokių nelaimingų atsitikimų atvejais greitas atsakas yra labai svarbus, siekiant įvertinti pasekmes, kurios gali kelti pavojų žmonėms ir aplinkai.

VentEko turi ilgametę patirtį ir būtiną materialinę bei techninę bazę, skirtą skubiai reaguoti į skirtingų masto ekologinių avarijų pasekmių panaikinimą.

Mes siūlome:

  • Angliavandenilio išsiliejimų ir nuotėkių lokalizavimą;
  • Skystų  teršalų surinkimą ir pašalinimą;
  • Išankstinį taršos masto įvertinimą;
  • Rekomendacijas dėl tolesnių ilgalaikių aplinkos atkūrimo veiksmų.