Aplinkosauginės galimybių studijos (environmental due diligence)

VentEko atlieka išsamius aplinkos tyrimus (EDD), kurie nustato ir vertina galimą su sandoriu susijusią riziką aplinkai. Patyrusi profesionalų komanda užtikrina aukštos kokybės vertinimus, kurie yra suderinami su kiekvienu atskiru sandoriu ir atitinka atitinkamus nacionalinius ir regioninius teisės aktų reikalavimus.

Mūsų paslaugos apima:

Sklypo/Vietovės/Teritorijos vertinimas

 • Galimo dirvožemio ir požeminio vandens užteršimo rizikos įvertinimas ir bet kokie su šiuo objektu susiję įsipareigojimai dėl praeities veiklos;
 • Paslaugos, susijusios su būtinomis žemės transformavimo priemonėmis ir procedūromis ir t.t;
 • Preliminarus geologinis ir geotechninis darbų tyrimas, pagrįstas esama geologine ir geotechnine informacija, suteikiant žinių bazę geotechninio gręžimo ir laboratorinių tyrimų programai parengti.

Aplinkosauginis Sklypo/Vietovės/Teritorijos tyrimas

 • Gręžimo darbai;
 • Mėginių ėmimo ir teritorijos analizė;
 • Dirvožemio mėginių tyrimai;
 • Gruntinio vandens monotoringo gręžinių gręžimas ir montavimas;
 • Požeminio vandens mėginių tyrimai;
 • Rezultatų vertinimas ir ataskaitų rengimas.
 •  

Būklės vertinimas

 • Topografinio žemėlapio paruošimas;
 • Gręžimo darbai;
 • Dirvožemio mėginių tyrimai (dirvožemio būklės tyrimas);
 • Geotechninių ataskaitų rengimas.