Paraiškos dėl A, B ir C kategorijų teršimo veiklos leidimų rengimas (Latvijos Respublikos teritorijoje veikiančioms įmonėms)

Siūlome parengti ir pateikti reikalingus aplinkosaugos dokumentus naujoms ar esamoms teršimo veikloms:

  • A ir B kategorijų teršiančių veiklų pateikimo paraiškas gauti leidimą arba pakeisti esamą leidimą;
  • Paraišką pateikti C kategorijos teršiančiai veiklai, kad būtų gautas patvirtinimą;
  • Paraiškos yra rengimos pagal aplinkos apsaugos teisės aktuose nurodytus reikalavimus naudojant elektroninę TULPE sistemą;
  • Projekto dėl oro ir kvapų išmetimo ribojimo planų parengimas.

Oro ir kvapų išmetimo sklaidos modeliavimas