Pavojingų ir pramoninių atliekų tvarkymas

Nuolat besivystantys aplinkosaugos teisės aktų reikalavimai sukuria poreikį dažnai derinti ir įgyvendinti tvarius pramoninių ir pavojingų atliekų tvarkymo sprendimus.

VentEko teikia geriausias turimas technologijas, skirtas pramoninėms ir pavojingoms atliekoms surinkti ir gabenti į utilizavimo įrenginius.

Mes siūlome surinkti, gabenti ir pristatyti pramonines ir pavojingas atliekas utilizavimui, įskaitant:

  • Naftos produktus ir vandens emulsijas
  • Naftą ir naftos produktų atliekas
  • Užterštą dirvožemį
  • Gyvsidabrio atliekas
  • Baterijas
  • Elektros ir elektroninę įrangą