Tarptautinis praktinis aplinkos vadybos mokymas

Aplinkosauga tampa vis svarbesnė visoms organizacijoms. Ateities įmonės turi įrodyti veiksmingą rizikos aplinkai valdymą ir patenkinti įvairių suinteresuotųjų šalių, tiekėjų, bendruomenių ir valdžios institucijų poreikius.

VentEko siūlo klientams daugybę mokymo ir švietimo galimybių ir visi aplinkosaugos mokymo kursai taip pat gali būti pasiūlyti neformaliai arba individualiai pritaikytu kursu ar kursų serijomis.

Kai kurios iš labiausiai paplitusių temų, kurios buvo įtrauktos į ankstesnius aplinkosaugos mokymo kursus, apima:

  • Poveikio aplinkai vertinimą (PAV);
  • Nuotekų ir kietųjų atliekų tvarkymą;
  • Tarpvyriausybinį bendradarbiavimą stiprinant tvarų aplinkos vystymąsi;
  • Programass ir projektus, skirtus tvariam aplinkosaugos vystymuisi (remiantis pavyzdžio analize).