Paziņojums par SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācijas un paplašināšanas Rīgā, Daugavgrīvas šosejā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā (29.08.2022.)

Paredzētā darbība: SIA "KRONOSPAN Riga" darbības modernizācija un paplašināšana Rīgā, Daugavgrīvas šosejā

Paredzētā darbības vieta: Daugavgrīvas šosejā 7B, 7 k-1, 7 un 7J (zemes vien. kad. Nr.0100 097 2093, Nr.0100 097 2092, Nr.0100 097 2020 un Nr.0100 097 2152)

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA "KRONOSPAN Riga" (reģ. nr. 40003774690, Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016, tālr. 67 436 835, e-pasts: office@kronospan-riga.lv)

Ziņojuma izstrādātājas: AS "VentEko" (reģ. Nr. 41203008864, juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601) un SIA "R&S TET" (reģ. Nr. 40003906554, juridiskā adrese: Ganību dambis 17a, korp.3, Rīga, LV-1045)

Informācija par IVN procedūru: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2018. gada 15. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.RI18SI0048 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu izmaiņām SIA "KRONOSPAN Riga" piesārņojošā darbībā, kuru rezultātā palielināsies uzņēmumā saražotās produkcijas apjoms. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laiks no 2019.gada 12. augusta līdz 2019.gada 2. septembrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiks no 2020. gada 12. maija līdz 2020. gada 12. jūnijam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika organizēta neklātienes formā (attālināti) no 2020. gada 25. līdz 29. maijam.

SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācijas un paplašināšanas Rīgā, Daugavgrīvas šosejā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālā redakcija sagatavota un iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā 2022. gada 29. augustā.

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļa vietnē www.rdpad.lv un AS “VentEko” (kā ierosinātājas pilnvarotās personas) tīmekļa vietnē:

Iet atpakaļ