Bīstamo un rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana

Aizvien pieaugošās vides likumdošanas prasības rada nepieciešamību nepārtraukti pielāgoties un ilgtspējīgi risināt rūpniecisko un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jautājumus.

VentEko nodrošina profesionālu rūpniecisko un bīstamo atkritumu savākšanu, transportēšanu utilizācijai, izmantojot jaunākās pieejamās tehnoloģijas.

Piedāvājam savākt, transportēt un nodot pārstrādei rūpnieciskos un bīstamos atkritumus, to skaitā:

  • Naftas produktus un ūdens emulsiju
  • Naftas un naftas produktu atkritumus
  • Piesārņoto grunti
  • Dzīvsudrabu saturošus atkritumus
  • Akumulatorus
  • Elektriskās un elektroniskās iekārtas