Dabas resursu nodokļu aprēķins un pārskatu sagatavošana

Piedāvājam veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu uzņēmumiem par vidē novadītajām emisijām un patērētajiem resursiem, kā arī sagatavot Valsts vides dienestam iesniedzamos pārskatus