Derīgo izrakteņu izpēte

VentEko speciālistu komanda ir gatava sniegt profesionālus, individuāli pielāgotus pakalpojumus un atbalstu derīgo izrakteņu izpētes jomā.

Piedāvātie pakalpojumi:

  • Derīgo izrakteņu atradņu izpēte 
  • Derīgo izrakteņu krājumu aprēķināšana
  • Karjeru hidroģeoloģisko apstākļu izpēte 
  • Derīgo izrakteņu pasu sagatavošana krājumu apstiprināšanai