Ģeoekoloģiskā izpēte

VentEko speciālisti nodrošina profesionālu ģeoekoloģisko izpēti, kas ietver sevī atsevišķu vides elementu savstarpējās mijiedarbības novērtēšanu, esošās situācijas konstatāciju un notikumu attīstības prognozēšanu.

Piedāvājam:

  • Novērot un novērtēt vides kvalitāti
  • Izvērtēt grunts, virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojumu
  • Noteikt vides piesārņojuma veidu un apjomu
  • Noteikt piesārņojuma izplatību
  • Prognozēt piesārņojuma izmaiņu dinamiku
  • Modelēt piesārņojuma pārnesi
  • Novērtēt piesārņoto vietu ekoloģisko risku
  • Izstrādāt rekomendācijas vides sanācijai