Grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma ar naftas produktiem likvidācija

Jebkura piesārņota vides resursa tālākas izmantošanas iespējas ir stipri ierobežotas, turklāt tiek apdraudēta cilvēku un ekosistēmas veselība. Vides resursa izmantošanas potenciālu pilnīgai atgūšanai būtiska ir kvalitatīvi īstenota piesārņojuma likvidēšana.

VentEko sanācijas projektu realizāciju nodrošina pieredzējuši un augsti profesionāli speciālisti, ar starptautisku izglītību un darba pieredzi, kas apvienojot nepārtraukti uzlabotās zināšanas ar jaunākajām un jau ilgstoši praksē pārbaudītām tehnoloģijām, nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu piesārņojuma ar naftas produktiem likvidēšanā.

Piedāvājam:

  • Operatīvu rīcību piesārņojuma ar naftas produktiem likvidācijai
  • Sanācijas tehniski-ekonomiskā pamatojuma, tehniskā projekta (sanācijas darbu programmas) izstrādi
  • Klienta un vidi uzraugošo institūciju sadarbības koordinēšanu
  • Pilotprojekta realizāciju izvēlētās metodes efektivitātes noteikšanai
  • Piesārņojuma likvidēšanu ar tradicionālajām atsūknēšanas metodēm, vakuumatsūknēšanu, ķīmisko un bioloģisko piesārņojuma noārdīšanu, piesārņotās grunts attīrīšanu in-situ un exsitu, u.c. metodēm
  • Projekta sākumā definēto sanācijas mērķu sasniegšana