Pārskatu “Nr.2 – Ūdens”, “Nr.2 – Gaiss“, “Nr.3 – Atkritumi” sagatavošana

Piedāvājam sagatavot un ievadīt datus valsts statistikas pārskatu veidlapās par uzņēmuma resursu patēriņu:

  • Statistikas pārskats “Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”;
  • Statistikas pārskats “Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”;
  • Statistikas pārskats “Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”.