Rekvizīti

Nosaukums: AS „VentEko”
Vienotais reģ. nr.: 41203008864
PVN reģ. nr.: LV41203008864
Juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, Latvija
Biroja adrese: Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes pag., Mārupes novads, LV-2107, Latvija
Banka:Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV40RIKO0002930273646
Pārstāvības tiesības:

valdes locekle Arta Bažovska