Virszemes ūdens monitorings

Regulārai informācijas iegūšanai par vides stāvokli un tā izmaiņām ir nepieciešams veikt vides kvalitātes monitoringu, kas līdzēs noskaidrot cēloņus vides kvalitātes neatbilstībai izvirzītajiem mērķiem, kā arī novērtēt vides kaitējuma apmērus, ja tāds ir nodarīts.

Piedāvājam īstenot virszemes ūdens monitoringu:

  • Objekta hidroloģiskā režīma un vides stāvokļa analīze;
  • Monitoringa tīkla ierīkošana;
  • Virszemes ūdens paraugošana un in-situ hidroķīmiskie mērījumi;
  • Virszemes ūdens paraugu testēšana laboratorijas apstākļos;
  • Virszemes ūdens kvalitātes novērtējums atbilstoši normatīvajos aktos sniegtajiem vērtējuma kritērijiem;
  • Piesārņojuma izplatības areāla robežu un apjoma precizēšana.

Rekomendāciju izstrāde piesārņojuma likvidācijai, kā arī turpmākajiem vides aizsardzības un kontroles pasākumiem.